Co dělám?

Umím vyslechnout, poradit a originálně obléknout každou ženu.

Ženu, které se cítí být romantičkou, intelektuálkou, sofistikovanou a sebevědomou osobností.

Ženu, která se nebojí kombinovat zdánlivě nesourodé prvky.